Foreningens formål

En bredspekteret initiativgruppe har på baggrund af Svendborg byråds beslutning, om at: ”Omdanne Svendborg havn til ”Byhavn” med 80% boliger og nedlæggelse af havnens tunge industri og søfart”, besluttet at etablere: Foreningen til bevaring af Svendborg havn med det formål:

  • At bevare Svendborg havn som erhvervshavn
  • At sikre bestående og nyt erhvervsliv på havnen
  • At forhindre etablering af boliger til gene for havnens erhvervsliv
  • At sikre det kulturhistorisk bevaringsværdige havnemiljø
  • Derudover ønskes kravet om at nye virksomheder skal være havnerelaterede fjernet.

Initiativgruppen er bredt sammensat af såvel politisk interesserede borgere, som personer med interesse i bevarelsen af det unikke maritime miljø, vi har på og omkring Svendborg Havn, med blandingen af små og store virksomheder, skibsværfter m.m. Det er initiativgruppens formål, at skabe debat, og fremme oplysningen om konsekvenserne af den beslutning, der er taget i byrådet, men ikke gruppens formål at lave en alternativ liste til opstilling til kommunalvalget.

Den nye forenings vedtægter har blandt andet nedenstående punkt, der skal håndtere den politiske uafhængighed. Vedtægterne, der blev gennemgået og vedtaget på det foreningsstiftende møde kan læses her.

§ 5. Foreningens daglige ledelse stk. 1.a  Medlemmer med politiske tillidserhverv, som f.eks. medlemmer af byråd, folketing eller bestyrelsesmedlemmer af politiske vælgerforeninger kan ikke tegne foreningen.

På Initiativgruppens vegne Jørgen Frederiksen, tlf. 4075 8703, jhf@frederiksen.mail.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *