Mød op i Rådshuskantinen 28/9 kl. 19

Vi opfordrer alle vores medlemmer at møde op i morgen
onsdag d 28/9 kl 19.00 i Rådhuskantinen til høring område ved Kullingegade.


Kan vi genkende unikt havneområde i Svendborg efter en omfattende transformation ?
Rigtig mange Svendborgensere har gennem tiden gået og fantaseret om hvad den gode gamle Baagøe og Riber grund, mon kunne bruges til når en dag virksomhederne flyttede ud. Eksempelvis som område for det søfartsmuseum byen aldrig fik. At det har ligget så uspoleret hen i så lang tid er utroligt. Det er måske det fineste sted i Svendborgs havneområde, som vi ved måske er det fineste havneområde i Danmark. Derfor kan det heller ikke komme bag på os at der er nogen der vil anvende området – endnu mere end i dag. Og tanken om at åbne stedet op, gennem blandede funktioner og således flere brugere er vel ok. Men når man så på kommunens hjemmeside, læser følgende:

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget’s møde Torsdag den 08-09-2016

Kl.16:00 Udvalgsværelse 3

”10 . princip beslutning om igangsætning af kommunetillæg 2013.20 og lokalplan 605 for et blandet bolig og erhvervs område”.

Så bliver man bekymret, over hvor investor, ejer og arkitekt vil hen med projektet.
”projektet tager udgangspunkt i en nedrivning af de eksisterende værkstedsbygninger og lagerhaller for i stedet at opføre to ny ”pakhuse” til boliger mod vandet. Bebyggelsen langs Kulinggade ønskes opført som samlet randbebyggelse i form af byhuse.

Områdets bevaringsværdige pakhusbygninger mod vandet bevares, og der ønskes mulighed for nedrivning af de bevaringsværdige bygninger mod Kullinggade”.

Så vidt dette betyder at såvel de gamle tømmer / tørrelader som den gamle hovedbygning / villa nedrives, er et ekstremt markant område med høj kulturhistorisk værdi hermed allerede transformeret halvvejs til ukendelighed. Hvad menes der i øvrigt med to nye ”pakhuse” Hvorfor må offentligheden ikke se projektet inden høringsperioden udløb ?

PLH arkitekter har i følge mødenotatet tidligere udarbejdet et projekt for grunden. Her arbejdede man med en bebyggelses procent på 63,3 procent uden parkeringskælder og 74,5 procent med parkeringskælder. Det aktuelle projekt som c og w arkitekter har udarbejder for den endnu hemmelige investor arbejder med en bebyggelsesprocent på 100 og såfremt der stilles krav om parkering i konstruktion, med en bebyggelsesprocent på 120.

Hvorfor denne markante forøgelse af bebyggelsesprocent. Bevar Svendborg havn anmoder i denne sammenhæng at man hos c og w samt hos investor overvejer at introducere begrebet kvalitet som pendant til kvantitet.

”den nye bebyggelse ønskes opført som en samlet randbebyggelse mod gaden”

”Det tidligere projekt arbejdede med smalle gavlbygninger og et enkelt længehus mod gaden”

”den nye bebyggelse langs Kullinggade ønske opført i 2 1/2 etage”.

Betyder dette at der etableres en 2 1/2 etage høj bebyggelse i hele den strækning hvor der før var et ca. 2 meter højt hegn og forskellige sundkig fra bebyggelsen på den anden side af vejen og lige ledes et flot indkig til byen fra vandsiden?

”det er endnu ikke afklaret om projektet ønskes opført med saddeltag eller med fladt tag. Det tidligere projekt arbejdede med saddeltage. Det nye projekt arbejder med to adgange til bebyggelsen. I det tidligere projekt var der arbejdet med flere offentlige tilgængelige adgange ned gennem bebyggelsen”

” projektet skiller sig ud i forhold til tidligere fremsendte projekt med en tættere struktur, hvor adgangen til området er reduceret sammenlignet med det tidligere projekt forslag. Derudover er der med ønsket om overfladeparkering modsat parkeringskælder umiddelbart færre mulighed for fælles friarealer. Ønsket om nedrivning af flere af områdets bevaringsværdige bygninger svækker det særlige kulturmiljø, som er kendetegnet for området”

Således forstår vi i Bevar Svendborg havn at der vil ske forøgelse af ny bygningsmasse, begrænset udsigt og indsigt til og gennem området og begrænset offentlig adgang. Dette er vores fortolkning og vi glæder os til at se tegningerne og volumenstudierne.

”området er i dag omfattet af kommunalplanramme 01.01E2.350, der udlægger området til erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv med en maks. Bebyggelsesprocent på 50 % og en maks. Højde på 12 m. En ændring af områdets anvendelse fra erhverv til bolig og kontorerhverv vurderes som en væsentlig ændring og derfor kræver en forudgående høring på ændring af kommuneplanen i henhold til planloven.

Investor har selv tilbudt ar udføre lokalplan og afholde udgifter hertil”

Citaterne som er hentet direkte i mødereferatet taler jo for sig selv.

Vores indtryk i Bevar Svendborg havn er, blandt andet gennem vores medlemmer at den almindelige borger ikke føler sig gjort opmærksom på dette mødereferat, eller i det hele taget tilstrækkeligt gjort opmærksom på sagen og høringsperioden og derfor ser vi det som vores pligt at fremhæve sagen gennem et debatindlæg her op til høringsmødet på rådhuset onsdag d. 28/9

Bestyrelsen for ”Bevar Svendborg Havn” 27 / 9 – 16

Referatet, der citeres fra kan læses via følgende link på Svendborg kommunes hjemmeside.

http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Erhvervs-,%20Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Kulturudvalget%20(%C3%85ben)/2016/08-09-2016/Referat%20(%C3%85ben)/EBK-08-09-2016%20-%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf

Dette indlæg blev udgivet i Forside. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *