Skønmaleriet ligner mistænkeligt en bevidst fortrængning!

Søtransport møder landtransport. Det er, hvad havne handler om - også i Svendborg. Her er der juletravlhed på Østre Kaj med anløb af de to coastere ELVI KULL & ELKE W. Førstnævnte skulle laste 1.000 ton rapsfrø fra DLG til Hamborg, mens ELKE W (på billedet) lossede 2.500 ton fosfatgødning fra Finland til en strøm af lastbiler. Her er det et imponerende hænger-træk i amerikansk truckerstil fra Verninge, der bliver lastet med gødning til næste års høst fra de fynske marker.

Søtransport møder landtransport. Det er, hvad havne handler om – også i Svendborg. Her er der juletravlhed på Østre Kaj med anløb af de to coastere ELVI KULL & ELKE W. Førstnævnte skulle laste 1.000 ton rapsfrø fra DLG til Hamborg, mens ELKE W (på billedet) lossede 2.500 ton fosfatgødning fra Finland til en strøm af lastbiler. Her er det et imponerende hænger-træk i amerikansk truckerstil fra Verninge, der bliver lastet med gødning til næste års høst fra de fynske marker.

Godt Nytår

Foreningen til Bevaring af Svendborg Havn ønsker alle medlemmer et godt nytår og takker for den massive opbakning i det forgangne år. Det har været helt forrygende. Vi fortsætter naturligvis arbejdet for sikring af en levende havn. Næste medlemsarrangement bliver generalforsamling i begyndelsen af marts, mere om dette senere.

 Indsigelse mod Udviklingsplanen for havnen

– Kommunens udviklingsplan for havnen er i øjeblikket i høring. Foreningen har sendt en indsigelse, som kan ses i linket nederst på siden. Høringsfristen er den 13. januar. Foreningen vil gerne opfordre alle, der har noget på hjerte, til at sende indsigelser mod planen, siger Anker Lauritsen, er er foreningens næstformand.

Foreningens formand, Jørgen Frederiksen, har afleveret denne indsigelse, hvor de sidste ord tager hånd om skønmaleriet i containerudstillingen på Jessens Mole:

Det ligner mistænkeligt en fortrængning når Jessens Mole i planen i Udviklingsplanen er blevet til en stiplet linie som trafikåre. Jessens Mole er og bliver såfremt man ikke anlægger nye veje, hovedåren for den stadig mere intensive trafik til Ærøfærgerne – som genererer absolut mest trafik på havnen og Jessens Mole er vejen til Frederiksøen.

Foreningen mener at en af en kommunes vigtigste opgaver overfor erhvervslivet er at etablere gode rammebetingelser, herunder god infrastruktur. Alle er enige om at Frederiksøen skal fastholdes til erhverv og kultur, så nytter det ikke noget at forestille sig en sivegade som indfaldsvej.

Vi tror alle ville drømme om og ønske sig en sydlandsk promenade som den der fremstilles i Udviklingsplanen, virkelighed er desværre en anden og som alt andet design gælder den gyldne regel ”function comes first”

Foreningen ser frem til fortsat dialog om udvikling af Svendborg Havn

Fortsat boliger før erhverv!

Foreningen til Bevaring af Svendborg Havn fremsender hermed sit høringssvar, som skal ses som en generel kommentar til udviklingsplanen. En grundig analyse af planen ville forudsætte et apparat og ressourcer som kommunens, det er selvsagt umuligt for en frivillig forening eller enkelt borgere på få uger at se bag om hvad den politiske styregruppe og embedsværket har haft mere end et år til at udarbejde

Om Foreningen
Foreningen blev stiftet i november 2012 som direkte reaktion på Byrådets vedtagelse om at omdanne Svendborg Havn til en ”Maritim Byhavn. Foreningen taler i dag på vegne af ca 1700 ressourcestærke borgere, som aktivt har tilmeldt sig foreningens ønske om ingen boliger på havnen. Derudover tolker vi kommunalvalgresultatet som at væsentlig flere borgere end foreningens medlemmer ønsker en anden udvikling for havnen, end den der er skitseret i Den Maritime Byhavn, Udviklingsplan for Svendborg Havn. Version 1 Oktober 2013. Foreningen fortsætter naturligvis sit virke, og er i øjeblikket ved at planlægge aktiviteterne for 2014.

Generelle Kommentarer 

Foreningen anderkender at der siden august 2012 er sket positive signalændringer: Foreningen byder et nyt Simac på havnen varmt velkommen, foreningen hilser velkomment at P&S får mulighed for at samle og forhåbentligt udvikle deres aktiviteter på Frederiksøen. Foreningen hilser de velkomment at iflg Udviklingsplanen skal erhvervshavnen alligevel ikke nedlægges, det er bestemt positivt, derfor undrer det at prioriteringen synes uændret. Den mest anvendte vending i hele planen er forskellige variationer af ”(havneerhverv) kan indarbejdes i planen i den udstrækning det kan forenes miljømæssigt med andre funktioner på havnen” altså fortsat boliger før erhverv. Foreningen ønsker investeringssikkerhed for havnens virksomheder. Det betyder der lukkes op for forlængelse af lejemål og etablering af nye erhvervslejemål ….

Læs videre og send eventuelt nedenstående indsigelse i pdf-format til venner og bekendte, der også ønsker en aktiv havn i fremtiden….

Læs Indsigelse.

Dette indlæg blev udgivet i Forside. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *