Podcast

Klik på billedet og lyt til podcast om Svendborg Havn
Svendborg_Havn_podcast

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Valgcafe 2017

valgcafe

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Årsregnskab 2017

Se årsregnskabet for 2017 her

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

indkaldelse_generalforsamling_2017

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Ribers grund

Ribers grund: Flertal for saddeltage og nedrivning af Målerhuset

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Debat om Ribers grund i byrådet

Debat om Ribers grund i byrådet:
Det gik som aftalt

Læs artiklen

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Første spadestik først til sommer

Første spadestik på Bågø og Riber bliver først efter sommer

Læs artiklen her

 

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Gruppeformænd udskyder beslutning

Gruppeformænd udskyder principbeslutning for Ribers grund

Læs artiklen her

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Havnedebat

Havnedebat raser i Svendborg – få seneste nyt her

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Debat – Et havnedigt

Digt fra FAA 17/2 2017. Læs det her

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Debat – Historien gentager sig på Ribergrunden

Læserbrev i FAA 17/2 2017. Læs her

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Debat – Dialog er vejen frem

Læserbrev i FAA 17/2 2017

Læs her

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Debat: Svendborgs fremtid – bevar mig vel!

Læserbrev i FAA 17/2. Læs mere her

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

R og SF vil bevare Den Italienske Villa

Læs artiklen her: http://www.fyens.dk/svendborg/Nu-melder-R-og-SF-ud-Vil-bevare-Den-Italienske-Villa/artikel/3123946

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Læserbrev – Kullinggadeprojektet

http://www.fyens.dk/Lokaldebat/Debat-Kullinggade-projektet/artikel/3123529

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Underskriftsindsamling mod nedrivninger på Svendborg Havn

Tilkendegiv din modstand mod nedrivninger på Svendborg Havn – skriv under – klik her

 

 

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Svar på FAA-Leder

Den gamle traver om at Bevar Svendborg havn og foreningens støtter, blot ønsker sig at tiden går i stå hænger godt ved. Urimeligt godt!

Den holdes i live af en række betydningsfulde personer på Rådhuset og i dag er selv den gode Mylenberg på banen med en bemærkning:

”modstanden mod eksempelvis en investors ønske om at bygge på den ene eller anden måde bliver indimellem næsten ritual og mere end præget af argumenter. Intentioner betvivles tit, og så kommer politikerne i tvivl. Især hvis de gerne vil (gen)vælges. Der er nemlig stemmer i den havn.  Problemet er bare, at lidt for mange af dem har lagt sig ned på bunden blandt gammel bundmaling, minder om forgangne tider og drømme om, at alt kan lade sig gøre”.

Hvad angår foreningen til bevarelse af Svendborg havn er ovennævnte bare ikke rigtigt.

Det er muligt at en del af foreningens medlemmer udtrykker sig gennem erindringsbilleder af Vindeby færger, tegltage, og et havnerum indhyllet i røg fra dampmølle, dampskib og begkogerier etc.

Men i forhold til såvel Jessens mole som Baagøe og Riber grunden så er Foreningen ikke trukket i folkedragten og stillet sig på bagbenene som det antydes flere steder.

Vi har imødekommet Investor ( det vil sige ideen om boliger) såvel på Jessens mole som på Baagøe og Riber grunden, såvidt det ikke konflikter med erhvervslivet på havnen.

Det vi har gjort – (som naturligvis kan fejltolkes hvis man ønsker det) – er at insistere på kvalitet i det nye og Prioritere offentlig Tilgængelighed. Og nuvel, bevare spor af genkendelighed – i det aktuelle projekt ”villaen” og ”målerhuset”.

Dette kunne jo være for at tilgodese de velhavende nye indbyggeres ønske om udsigten til  en billedskøn kontekst, de ikke fandt i byen de flyttede fra!

At påstå ovenstående er udtryk for urealistisk drømmeri er slet og ret noget vrøvl.

At drive forretning på at etablere lejligheder i eksisterende bygningsmasse er der mange andre der har drevet gjort i byen i mange år. Her i svendborg er der i øvrigt flere eksempler på nybyggeri der ikke overdøver det bybillede byen sælger sig selv på i alle tilgængelige medier og bøger trykt for egne midler.

Vi mener at det forelæggende projekt ærligt talt undervurderer de ønskede tilflytteres motiver for at flytte her til samt deres sans for kvalitet.

Bevar Svendborg Havn

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Kronik i Fyens Stiftstidende 5. februar 2017

Havneudvikling. Mere musikalitet og mangfoldighed, tak

Der sker også gode ting på Svendborg havn, det skal man huske sig selv på. Svendborg er på en måde begivenhedernes havn. Der er de rent maritime begivenheder. Der er Silver Rudder, der er afslutningsfesten til Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe, der er regatta med klassiske lystfartøjer, der er æbleræs osv. Der er aktiviteter på Frederiksøen. Der er plads til kunstnere og drømmere, til fest, foredrag og til lystfartøjsmuseum. Fortsat er der aktivitet hos Ring Andersens træskibsværft og igen er der gang i et værft for rigtig store skibe hos Petersen og Sørensen, hvor Samsøfærgen i skrivende stund rager højt og flot op over den blå dok.

Hvis man går en tur ned på Baagø og Riber grunden kan man endnu se gamle trælader til tømmer, gamle utransformerede pakhuse og en prægtig villa der i sin tid tilhørte ejeren af det imponerende kompleks. De rødmalede træhuse var karakteristiske for maritime miljøer langs kysterne i Danmark. Og langs Svendborg sund findes fortsat et par reminiscenser. Eksempelvis på Jacobsens plads i Troense. Dette sted sammen med baagø og riber grunden skal man huske at få besøgt i den nærmeste fremtid. Og man skal huske at tage godt med fotografier. For såvel Baagø og Riber grunden som Jacobsens Plads i Troense er i overhængene fare for at undergå en transformation til det uigenkendelige.

De fleste, såvel almindelige borgere som byrådspolitikere vil påstå at de er uhyre bevidste om Svendborgs Maritim Kulturarv og ikke mindst om den vigtige betydning den, med sine skibe og sine kystnære industrimiljøer har for denne egn. Alligevel øjnes der en helt tydelig tendens til at alt dette underkendes, når en investor melder sig på banen. Der udvises imødekommenhed til krav om ændringer af bevaringsværdige områders status og til nedrivninger af historisk betydningsfulde bygninger. ”Så bevaringsværdige var de nu heller ikke må ræsonnementet være”. Der gives efter i forhold til bebyggelsesprocenter, begrænset tilgængelighed og bygehøjder.

Der ligger i kommunens eget arbejde for udviklingen af Svendborg havn en masse planer med virkelig gode intentioner. Der findes et materiale der dokumenterer at Svendborg havn er Danmarks bedst bevarede erhvervshavn i forhold til fortsat eksisterende spor gennem dens historie. Men i det bybillede som øjnes i en nær fremtid vil disse autentiske elementer forekomme som et miniputplandskab i legoland, fordi den ny kontekst er totalt ude af proportioner.

Denne eftergivenhed begrundes med at det kun således er rentabelt at udvikle nye boliger langs Svendborg Havn. Men hvis det er sandt så er boliger her måske slet ikke det rigtige. Måske er bygningsmasse slet ikke det rigtige. Det virker som om byens udvikling styres i en febrilsk leflen for et hvert initiativ der indebærer ny bygningsmasse. Stemningen er hvis ikke vi hopper på toget kører det uden os. Men det er som Gary Larson tegningen, hvor en ko i køen til slagteren forsøger at snyde foran. Man synes ikke at fatte at denne hovedkuls udvikling smadrer alt det der gjorde Svendborg til noget særligt.

Måske er eksempelvis parken som en lokal arkitekt i sin tid foreslog måske alligevel det bedste forslag, hvis man fraregner selv samme forslags ide om et højhus på vej mod Christiansminde. Der er masser af tom bygnings masse i Svendborg, samt ledige byggegrunde. Men Så længe man er klar til af demontere det ene historisk vigtige miljø efter det andet direkte i vandkanten for at udvikle boliger, ja så er det jo det umiddelbart mest attraktive.

Men vi skal bare huske på at vi hver gang vi demonterer et historisk vigtigt anlæg til fordel for boliger så gør vi vores egn kulturelt fattigere. Element for element fjernes det der gør stedet til noget særligt. Med den pågående afvikling af byens særkende, dens intimitet, detaljerigdommen i facaderne, træladerne på havnen og ikke mindst begrænsningen af formel eller uformel offentlig tilgængelighed i kommende boligområder, Så er Svendborg som alle andre byer, blot med en beliggenhed der før gjorde den eksotisk, men nu alene afsides.

Det er som om at ledende skikkelser i Svendborg har sat sig for at modbevise den antagelse at byens vigtigste brand er det der knytter sig til vores maritime kultur og historie.

Der konkurreres om værtskab til gymnastikstævner, postes penge i omfattende planer for idrætsanlæg, der arrangeres cykelløb og filmfestivaler. Og det er alt sammen godt nok, men måske er byrådets prioriteringer lidt fantasiløse. Hvis vi kigger på alle de andre middelstore byer så er det lige præcis de samme ting som de arbejder med, om end ofte i endnu støre skala. Således ender Svendborg som en blandt alle de andre. Altså ordinær.

Med afsæt i havnens status som Danmarks bedst bevarede har vi endnu muligheden for at udmærke os som noget helt særligt. At tilbyde noget de andre ikke har. Eksempelvis muligheden for at sejle helt ind i historien. Sejle ind i et pittoresk og poetisk havnerum, hvor der fortsat ligger træskibe, arbejdsflåder, flydedokke, små færger, slæbebåde, isbrydere og lystfartøjer. Men også små erhvervsbygninger, trælader, proviantbutikker, uanvendte arealer, oplagringspladser, gyder, projekter i venteposition. Sprækker hvor fantasien fortsat kan vokse – for fattig og rig, ung og gammel, fastboende og gæst.

Med en boligmasse så omfangsrig som meget tyder på og med et vaklende byråd i spørgsmålet om prioritering af ovenstående er der grund til at frygte at der i det nye bybillede ikke levnes plads til mangfoldigheden på Svendborg havn. Således bliver det også mere og mere krampagtigt at høre afvisninger på en hver sammenligning med boligbyggeriet på Nyborg havn eller andre havnebyer, hvor netop boligbyggeriet har lagt kajerne øde.

Der er ikke alene skibene der skaber stemning på Svendborg havn. Det er ikke alene bygningerne eller kajerne. Det er samspillet og hvis man fjerner et medlem i dette orkester så er festen forbi. Med dette skal således udtrykkes et inderligt ønske om at Svendborg byråd vil udvise mere musikalitet i deres arbejde med Sydfyns maritime kulturarv samt by og havneudvikling i Svendborg.

Af Jørgen Frederiksen på vegne af Foreningen til bevarelse af Svendborg Havn

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Bevaringsværdige bygninger skal rives ned

Se afsnit fra TV2 Nyhederne, søndag d. 5/2 2017

http://www.tv2fyn.dk/nyheder/05-02-2017/1930/bevaringsvaerdige-bygninger-skal-rives-ned?autoplay=1?v=0_3gorv4vj

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Nytårsbrev 2016

FORENINGEN BEVAR SVENDBORG HAVN.

NYHEDSBREV, ÅRSSKIFTET 2016-17.

Udadtil har der ikke været mange nyheder at bringe ud til foreningens medlemmer. Sagen omkring Jessens Mole byggeriet har stort set ligget afventende hen, idet der endnu ikke er noget nyt. Vi venter nu på de endelige arkitekttegninger. Vi tror dog ikke på, at vi kan få yderligere indflydelse på byggeriet.

Der har dog været mange aktuelle tiltag til havneudviklingen, især omkring Blå kant, Jessens Mole og Frederiksøen.

Jessens Mole
Her har der været afholdt trafikforsøg i samarbejde med politiet. Forsøgene, der bestod i en særlig bemaling af vejbanen, som skulle illustrere chikaner, ville  have nogen effekt på farten.Det er jo planen at nedsætte farten således at det bliver lettere for de gående at passere vejbanen og komme over på selve kajen, som gerne fremover skulle være en velbesøgt promenade med borde, bænke og boder med forfriskninger.

De fartdæmpende foranstaltninger havde en positiv effekt med en hastighedsnedsættelse på ca. 4%. Der arbejdes videre på sagen.

Frederiksøen
Der har i sommerens løb været iværksat mange forskellige kulturarrangementer som alle har været godt besøgt. Seneste arrangement var lys regattaen 3 dec. Hvor øen blev besøgt af rigtig mange borgere. Arrangementerne har helt klart vist, at de kulturelle tiltag har borgernes interesse og de vil forhåbentlig blive fortsat og intensiveret i det nye år.

Også det påtænkte byggeri i Kulling Gade har foreningen været indblandet i, idet vi har tilkendegivet,hvorledes vi mener, at dette byggeri bedst udvikles. Det er dog for tidligt at kommentere i detaljer, da der endnu ikke er fremlagt nogen rigtige planer endsige tegninger.

Selvom foreningen har været lidt usynlig i 2016 har der således været arbejdet en del i det skjulte og vi mener selv at vi er blevet et Forum som der lyttes til, takket være vores mange medlemmer.

Vi ser dog gerne, at I som medlemmer i 2017 bekræfter jeres fortsatte medlemsskab ved at betale kontingent på Kr. 50. Som kan indbetales til vor konto i Fynske Bank

Reg:  0815 Konto: 3531158236.

Vi forudser, at havneudviklingen tager til i det kommende år og vil vil fortsat gerne være i stand til at påvirke denne udvikling, hvilket selvsagt kræver en stor og bred medlemsskare samt en rimelig økonomi.

Vi ønsker hermed vore medlemmer et Rigtig Godt Nytår og håber at se jer til årets Generalforsamling. Dato og sted vil senere fremgå af hjemmesiden og i den lokale presse.

På Bestyrelsens vegne,

Jørgen Frederiksen

Dec. 2016

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar